Konsultacje

terminy w semestrze letnim 2023/24:
w sali 223A GF lub 228 GF po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym/MS Teams
w dni dydaktyczne:
wtorek 14:15-15 (228), piątek 12:15-13 (223A)

Materiały dydaktyczne

z Podstaw Technologii Informacyjnej
z Podstaw Programowania
z Podstaw Elektroniki
z Sieci Komputerowych